Warsztaty Kreatywne

Zajęcia zakładające rozwijanie kreatywności na płaszczyźnie koncepcji, projektowania, doświadczania i tworzenia.

  • celem warsztatów jest odkrywanie własnej spontaniczności, siły twórczej oraz wspieranie zdolności interpersonalnych
  • w trakcie zajęć jest czas na teorię, dyskusję, refleksję i działanie
  • tematy warsztatów, formy i metody pracy są dostosowywane do kategorii wiekowej uczestników
  • stymulują rozwój w wybranych obszarach inteligencji wielorakich
czas trwania: 2 godziny
wielkosc_grupy: 20-30
grupy wiekowe przedszkolaki, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VI, gimnazjaliści,
cena 20 zł./osoba
Warsztat zorientowany na rozwój umiejętności XXI wieku. Łączy techniki pobudzania kreatywności i rozwijania twórczych talentów. Warsztaty dla starszych przebiegają w oparciu o elementy koncepcji Design Thinking. Uczestnicy pracują w parach lub zespołach - ich zadaniem jest stworzenie czegoś dla...
czas trwania: 1 godzina
wielkosc_grupy: 20-30
grupy wiekowe przedszkolaki, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VI, gimnazjaliści,
cena 10 zł./osoba
Kreowanie świata wyobraźni za pomocą papieru, kamyków, piasku, tkanin, włóczki i innych materiałów. Badanie faktur, komponowanie przestrzennych obrazów przy pomocy różnych technik łączenia materiałów. Zajęcia rozwijają dziecięcą fantazję, pozwalają inaczej spojrzeć na otaczający nas świat.
czas trwania: 1 godzina
wielkosc_grupy: 20-30
grupy wiekowe przedszkolaki, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VI, gimnazjaliści,
cena 10 zł./osoba
Ćwiczenia zawarte w warsztacie mają na celu pobudzenie w uczestnikach różnorodnych operacji umysłowych. Zajęcia są oparte na wykonywaniu zadań rozwijających kreatywne myślenie. Pokazują, jak pobudzać wyobraźnię twórczą oraz jak czerpać inspirację z otaczającej nas rzeczywistości.
czas trwania: 1 godzina
wielkosc_grupy: 20-30
grupy wiekowe przedszkolaki, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VI, gimnazjaliści,
cena 10 zł./osoba
Warsztaty mają charakter edukacyjno - rozrywkowy. Uczestnicy wybierają jeden z trzech tematów przewodnich i na 60 min. stają się projektantami, odkrywcami lub konstruktorami.