projekt UE

Kreatywny rozwój uczniów

5 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe W roku szkolnym 2018/2019 Fundacja KOM w ramach Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu realizuje  program Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18). Celem programu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.   W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w […]