Akademia Działań Twórczych

Program Edukacji Artystycznej skierowany do edukatorów teatralnych, nauczycieli, animatorów, pracowników kadr kultury, wychowawców i artystów. Sprawdź tematykę warsztatów i harmonogram.