Warsztaty Dobrego Projektowania

Wszystko, co nas otacza jest zaprojektowane. Czy zawsze właściwie? I co oznacza, że rzecz jest  dobrze zaprojektowana? Zajęcia warsztatowe, wyjaśniające, czym jest dizajn, na czym polega praca projektanta i jakie są kreatywne techniki tworzenia. Uczestnicy pracują metodą design thinking, z wykorzystaniem technik kreatywnej rozgrzewki. Warsztaty uczą krytycznego analizowania otaczających nas przedmiotów i pokazują dobre praktyki myślenia o użytkowniku.

warsztaty dobrego projektowania – oferta

  • POMYSŁOWO W KUCHNI #dizajn, kreatywność więcej +

  • POMYSŁOWO W KUCHNI #dizajn, kreatywność więcej +

  • TWÓRCZO W RECYKLINGU #dizajn, kreatywność, ekologia więcej +

  • KREATYWNIE W PROJEKTOWANIU #dizajn, kreatywność, ekologia, przedsiębiorczość więcej +