Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu – zapytanie ofertowe

25 stycznia 2021

W związku z realizacją operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” przedsiębiorstwo KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE w formacie PDF

Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO w formacie PDF