Ścieżka rowerowa trasą Dawnej Kolejki Wąskotorowej w Dolinie Baryczy

7 czerwca 2018

Film przedstawia najciekawsze urywki z przejazdu „Ścieżką rowerową trasą dawnej kolei wąskotorowej”. Szlak ma 20 km. Rozpoczyna się przy dawnej stacji Sułów Milicki, a kończy kawałek za Grabownicą. Na przystanku Sułów Milicki, Milicz Zamek i Milicz Wąsk. ma miejsce wystawa taboru wąskotorowego. Na przystankach w Sułowie, Praczach, Kaszowie, obu w Miliczu oraz w Grabownicy znajdują się wiaty. Wszystko to zostało ujęte we filmie. W różnych miejscach postawione są kolejowe znaki, np. przed przystankami, mostami itp. Materiały do filmu zostały nagrane w sobotę, 2 czerwca 2018. Niestety, przez całą wycieczkę goniła nas burza. Jadąc od Sułowa do Grabownicy dwa razy musieliśmy przeczekiwać burze pod wiatami. Z powrotem uciekaliśmy przed burzą tak, że jechaliśmy dwa razy szybciej niż w poprzednią stronę. Dodatkowymi atrakcjami mogą być: wieża widokowa w Grabownicy i droga między stawami w Rudzie Milickiej.