Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia – zapytanie ofertowe

3 marca 2021

W związku z realizacją operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” przedsiębiorstwo KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia, zgodnie z poniższą specyfikacją.