Emilas MK

Ścieżka rowerowa trasą Dawnej Kolejki Wąskotorowej w Dolinie Baryczy

7 czerwca 2018

Film przedstawia najciekawsze urywki z przejazdu „Ścieżką rowerową trasą dawnej kolei wąskotorowej”. Szlak ma 20 km. Rozpoczyna się przy dawnej stacji Sułów Milicki, a kończy kawałek za Grabownicą. Na przystanku Sułów Milicki, Milicz Zamek i Milicz Wąsk. ma miejsce wystawa taboru wąskotorowego. Na przystankach w Sułowie, Praczach, Kaszowie, obu w Miliczu oraz w Grabownicy znajdują […]