Ferie zimowe w KOM

18 stycznia 2017

BIURO DETEKTYWISTYCZNE – od 20 do 24 LUTEGO

Program ferii jest realizowany w oparciu o zajęcia edukacyjno-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe i animacje zabawowe. W metodach pracy implementujemy teorię Inteligencji Wielorakich, stawiając przed dziećmi zadania przestrzenno-wizualne, matematyczno-logiczne, językowe, muzyczne, ruchowe, przyrodnicze jednocześnie rozwijając umiejętności inter- i intrapersonalne. Ofertę Ferii Zimowych w KOM adresujemy do dzieci i młodzieży w wieku 6 -12 lat. Zarówno fabuła programów, jak i stosowane w ich ramach poszczególne gry i zabawy wypełnione są wiedzą na temat przyrody, historii i kultury otaczającego nas świata. Uczestnicy zajęć poznają dalekie lądy, przenoszą się w czasie, stają się bohaterami znanych baśni – rozwijając swoją wyobraźnię i kreatywność, pogłębiając wiedzę o świecie, kształtując swój światopogląd, wzmacniając własne kompetencje.

Harmonogram dnia:

8.00 – 08.30: gry stolikowe

8.30 – 9.00: przerwa śniadaniowa

9.00 – 10.30: blok warsztatowy – Integracja, Edukacja, Współpraca

10.30 – 11:00: przerwa śniadaniowa

11.00 – 11.30: zajęcia ruchowe / plener

11.30 – 13.00: blok zabawowy – Rywalizacja, kino

13.00 – 13.30: przerwa obiadowa

13.30 – 14.30: blok warsztatowy

14.30 – 15.00: przerwa obiadowa

15.00 – 15.30: gry stolikowe

15.30 – 16.00: blok animacyjny / plener

Koszt:

Pakiet Standard: 185 PLN (9.00 – 14.00) + 1 ciepły posiłek 40 PLN
10.30 – 11.00 – II śniadanie
13.00 – 13.30 – zupa

Pakiet Premium: 230,- PLN (8.00 – 16.00) + 2 ciepłe posiłki 75 PLN
10.30 – 11.00 – II śniadanie
13.00 – 13.30 – zupa
14.30 – 15.00 – II danie

 

Zapisy: biuro@kom.edu.pl , 71 / 384 12 96