Projekty

Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia – informacja o wyborze wykonawcy

25 marca 2021

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia dotyczące realizacji operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” informuję, że została wybrana oferta firmy: […]

Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia – zapytanie ofertowe

3 marca 2021

W związku z realizacją operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” przedsiębiorstwo KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia, zgodnie […]

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu – informacja o wyborze wykonawcy

1 marca 2021

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu dotyczące realizacji operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” informuję, […]

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu – zapytanie ofertowe

25 stycznia 2021

W związku z realizacją operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” przedsiębiorstwo KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego […]

Renowacja i odnowienie siedzisk miękkich – informacja o wyborze wykonawcy

31 lipca 2020

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Renowacja i odnowienie siedzisk miękkich dotyczące realizacji operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” informuję, że została wybrana oferta firmy: […]

Renowacja i odnowienie siedzisk miękkich – zapytanie ofertowe

6 lipca 2020

W związku z realizacją operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” przedsiębiorstwo KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na renowację i odnowienie siedzisk miękkich, zgodnie […]

Informacja o realizacji projektu

30 czerwca 2020

Beneficjent: KOM T.Defratyka Spółka Jawna, Wszewilki ul.Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną. Cel operacji: Wsparcie rybackiego charakteru obszaru poprzez wzmocnienie oferty edukacyjnej bazującej na specyfice obszaru i turystycznej wraz z utworzeniem miejsca pracy.   Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez […]