Renowacja i odnowienie siedzisk miękkich – informacja o wyborze wykonawcy

31 lipca 2020

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Renowacja i odnowienie siedzisk miękkich dotyczące realizacji operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” informuję, że została wybrana oferta firmy:

Firma Usługowo Handlowa
Elżbieta Karolczyk
ul. Cz. Tańskiego 29/10
54-129 Wrocław

 

Z poważaniem

Edyta Defratyka
Właściciel