inteligencja

Teoria Inteligencji Wielorakich – Inteligencja językowa

5 grudnia 2016

Czym jest? Inteligencja językowa, inaczej nazywana werbalną czy lingwistyczna to przede wszystkim umiejętność jasnego wyrażania myśli za pomocą słów. Charakterystyczne dla niej jest zainteresowanie osoby światem słowa mówionego i pisanego, zamiłowanie do literatury, bogate słownictwo, pisanie różnego rodzaju tekstów. To również wrażliwość na rymy, znaczenie słów oraz ich dźwięki. Dzieci obdarzone tą inteligencją maja duża […]