Teoria Inteligencji Wielorakich – Inteligencja językowa

5 grudnia 2016

Czym jest?

Inteligencja językowa, inaczej nazywana werbalną czy lingwistyczna to przede wszystkim umiejętność jasnego wyrażania myśli za pomocą słów.
Charakterystyczne dla niej jest zainteresowanie osoby światem słowa mówionego i pisanego, zamiłowanie do literatury, bogate słownictwo, pisanie różnego rodzaju tekstów. To również wrażliwość na rymy, znaczenie słów oraz ich dźwięki.

Dzieci obdarzone tą inteligencją maja duża łatwość w posługiwaniu się językiem, wyrażaniu swoich myśli za pomocą słów zarówno w języku mówionym jak i pisanym. Dużo szybciej uczą się języków obcych. Dziecko odbiera i rozumie świat przez słowo. Lubi literaturę, zabawę słowami, chętnie uczestniczy w debatach. Słowo traktuje również w celach rozrywkowych – lubi słowne zabawy.

Jak można ją rozwijać?

Inteligencję językową rozwija czytanie dzieciom, od najmłodszych lat.
Dodatkowo poprzez żarty, zagadki, krzyżówki, śpiewanie, recytowanie, rozmowy.
W dalszej kolejności – pisanie opowiadań, wierszy, pamiętników czy wystąpienia w przedstawieniach.