Teoria inteligencji wielorakich

25 listopada 2016

W 1983 roku, profesor Uniwersytetu Harvarda, dr Howard Gardner stworzył teorie Inteligencji Wielorakich, która zrewolucjonizowała sposób myślenia o inteligencji i uczeniu się, bowiem Gardner pokazał, że inteligencja jest dynamiczna, wielopłaszczyznowa i przede wszystkim wykracza poza zdolności lingwistyczno – logiczne, które testowane były w testach IQ , oceniane były podczas testów oraz służyły jako podstawa oceniania w nauczaniu.

Koncepcja Howarda Gardnera zakłada, że inteligencja nie jest jedna. Według koncepcji Inteligencji Wielorakich istnieje kilka rodzajów inteligencji w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi.

8 rodzajów inteligencji

Howard Garner wyróżnił 8 rodzajów inteligencji uzależnionych od rodzaju prowadzonych aktywności:
1. językowa
2. matematyczno – logiczna
3. ruchowa
4. wizualno – przestrzenna
5. muzyczna
6. przyrodnicza
7. intrapersonalna ( refleksyjna)
8. interpersonalna ( społeczna)

Najważniejsze założenia teorii Gardnera

Gardner zakładał, że każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, które rozwinięte są u niego w różnym stopniu. Tym samym tworzą one ( ich zestawienie) niepowtarzalny profil każdego z nas. Ważnym elementem tej teorii jest fakt, iż profile te nie są stałe, dane raz na zawsze – one są DYNAMICZNE i zmieniają się wraz z człowiekiem, jego rozwojem, wiekiem, doświadczeniem.
i co najważniejsze – można je rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.
Każda z nich jest równoprawna. Nie ma ważniejszej, bardziej znaczącej i tej niewartej uwagi. Każda z nich jest tak samo ważna, a w komplecie współpracują ze sobą w różnego rodzaju konfiguracjach.

„Każda z inteligencji charakteryzuje się własną specyfiką rozwoju, a przejawy poszczególnych inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa. Każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron. Inteligencje są potencjałami – przypuszczalnie neurologicznymi – które można aktywować w zależności od wartości występujących w danej kulturze, szansach dostępnych w danej kulturze oraz poszczególnych decyzjach podejmowanych przez poszczególne osoby oraz ich rodziny, nauczycieli oraz otoczenie.”
Howard Gardner, 1999 r.

Inteligencja nie jest jedna i stała, dana nam raz na zawsze. To zbiór różnego rodzaju potencjałów, które można aktywować i rozwijać.

Tekst powstał w oparciu o materiał zebrany przez Małgorzatę Szustakiewicz.