Wydarzenia

Ferie zimowe w KOM

18 stycznia 2017

BIURO DETEKTYWISTYCZNE – od 20 do 24 LUTEGO Program ferii jest realizowany w oparciu o zajęcia edukacyjno-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe i animacje zabawowe. W metodach pracy implementujemy teorię Inteligencji Wielorakich, stawiając przed dziećmi zadania przestrzenno-wizualne, matematyczno-logiczne, językowe, muzyczne, ruchowe, przyrodnicze jednocześnie rozwijając umiejętności inter- i intrapersonalne. Ofertę Ferii Zimowych w KOM adresujemy do dzieci i młodzieży w wieku […]