Renowacja i odnowienie siedzisk miękkich – zapytanie ofertowe

6 lipca 2020

W związku z realizacją operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” przedsiębiorstwo KOM T.Defratyka Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na renowację i odnowienie siedzisk miękkich, zgodnie z poniższą specyfikacją.