Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu – informacja o wyborze wykonawcy

1 marca 2021

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu dotyczące realizacji operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” informuję, że została wybrana oferta firmy:

Premium Energia Sp z o.o.
ul. Kolista 25 lok 204
40-486 Katowice

 

Z poważaniem

Edyta Defratyka
Właściciel