Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia – informacja o wyborze wykonawcy

25 marca 2021

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia dotyczące realizacji operacji pn. „Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną” w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjny „Rybactwo i Morze” informuję, że została wybrana oferta firmy:

MUSIC EXPRESS K&K Jędrzejczyk Spółka Jawna
Kuchary 48
99-314 Krzyżanów

 

Z poważaniem

Edyta Defratyka
Właściciel