Informacja o projekcie

30 marca 2021

Beneficjent: KOM T.Defratyka Spółka Jawna, Wszewilki ul.Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji wzmacniającej ofertę edukacyjną i turystyczną.

Cel operacji: Wsparcie rybackiego charakteru obszaru poprzez wzmocnienie oferty edukacyjnej bazującej na specyfice obszaru i turystycznej wraz z utworzeniem miejsca pracy.

 

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.