Bez kategorii

Wielkanocne Programy Edukacyjne

21 lutego 2017

Programy łączą zabawę z elementami zajęć poznawczych i warsztatów kreatywnych, są kreatywną formą zabawy integracyjnej, opartej na smorozwoju i współpracy. Wielkanocne Programy Edukacyjne z jajkiem w roli głównej rozwijają inwencję twórczą i pobudzają inicjatywę uczestników, tworza atmosferę relaksu i zabawy. Zakładają wiele rodzajów aktywności, angażujących różne rodzaje inteligencji. Zapoznaj się z opisami Programów Dzwony Mają […]

Wiosenne Programy Poznawcze

8 lutego 2017

WIOSENNE PROGRAMY POZNAWCZE Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy. Pobudzają ciekawość poznawczą i rozwijają zainteresowania z różnych dziedzin życia i nauki. Poszerzają wiedzę, uczą spotrzegawczości, stawiania tez i wyciągania wniosków. Zapoznaj się z opisami Programów: Naturalnie w Lesie Na Grobli Zarezerwuj termin 71 38 41 296, e-mail: biuro@kom.edu.pl

Teoria Inteligencji Wielorakich – Inteligencja językowa

5 grudnia 2016

Czym jest? Inteligencja językowa, inaczej nazywana werbalną czy lingwistyczna to przede wszystkim umiejętność jasnego wyrażania myśli za pomocą słów. Charakterystyczne dla niej jest zainteresowanie osoby światem słowa mówionego i pisanego, zamiłowanie do literatury, bogate słownictwo, pisanie różnego rodzaju tekstów. To również wrażliwość na rymy, znaczenie słów oraz ich dźwięki. Dzieci obdarzone tą inteligencją maja duża […]

Teoria inteligencji wielorakich

25 listopada 2016

W 1983 roku, profesor Uniwersytetu Harvarda, dr Howard Gardner stworzył teorie Inteligencji Wielorakich, która zrewolucjonizowała sposób myślenia o inteligencji i uczeniu się, bowiem Gardner pokazał, że inteligencja jest dynamiczna, wielopłaszczyznowa i przede wszystkim wykracza poza zdolności lingwistyczno – logiczne, które testowane były w testach IQ , oceniane były podczas testów oraz służyły jako podstawa oceniania […]

Inteligencja – co to takiego?

13 listopada 2016

Inteligencja (od łac. intelligentia – zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.
To definicja inteligencji zaczerpnięta z Wikipedii.